دانش آموزی که داشتن دفتر بی تی اس موجب اخراجش شد

طبیعی است اگر تا به حال احساس کرده اید که چیزهای زیادی در زندگی وجود دارد که فقط آنها را در خود جمع آوری کرده اید، در حالی که می توانستید در دفتر بی تی اس ثبت کنید.

اگر همیشه می خواستید با یک نفر یا یک همراه مخفی در مورد زندگی خود صحبت کنید، اما برای انجام این کار خجالتی هستید، یا می خواهید خاطرات روزانه خود را در جایی امن نگه دارید اما مطمئن نیستید چه کاری انجام دهید، بهترین راه حل یادداشت در دفتر بی تی اس است.

یادداشت های روزانه رکوردی از نوشته هایی هستند که زندگی شما را در یک دوره زمانی معموال به صورت روزانه توصیف می کنند، دفتر بی تی اس جایی است که می توانید با خودتان صادق باشید و افکار خود را از اتفاقاتی که در اطرافتان افتاده یادداشت کنید.

هر چیزی را که بخواهید ثبت کنید را می توان در یک دفتر بی تی اس نوشت، خیلی بیشتر از عشق به نوشتن، مردم به دلایل مختلف خاطرات خود را نگه می دارند.

دفتر
خاطرات همراه مخفی شما و مکانی هستند که می توانید با خود صادق باشید، شما می توانید احساسات و افکار سمی را که در شما باقی مانده اند بیرون بیاورید، مواقعی وجود دارد که ممکن است احساس کنید نمی توانید با کسی کاملاً صادق باشید، با نوشتن در دفتر خاطرات و رفتار با آن به گونه ای که گویی با یک دوست صمیمی صحبت می کنید، افکار و رازهای شما برای همیشه با شما می ماند.

حتب داشتن یک دفترچه خواب به شما می گوید که بر اساس سن و فعالیت های روزانه خود به اندازه کافی استراحت می کنید یا خیر.

نگه داشتن یک دفترچه روزانه رویاها همچنین می تواند راهی آسان و سرگرم کننده برای کمک به شناسایی الگوهای تکرار شونده، روندها و نمادهای رویاها باشد، همچنین توانایی شما برای به خاطر سپردن مداوم جزئیات بیشتر رویاها را بهبود می بخشد و شما را به سمت جنبه ای از زندگی خود راهنمایی می کند که ممکن است به آن نیاز داشته باشید.