مایع دستشویی خارجی از سکته مغزی جلوگیری میکند

آلودگی متقابل یک تهدید همیشه در مراکز مراقبت از سالمندان است که ساکنین اغلب قادر به پیشگیری یا کنترل شرایط اضطراری توالت نیستند.

این امر متخصصان IPC را با چالش حصول اطمینان از اجرای روش‌های تمیز کردن کامل برای حوادث غیرمترقبه و همچنین تمیز کردن معمول آنها مواجه می‌کند.

توصیه‌های وزارت بهداشت و سالمندی بیان می‌کند که برای مثال در مورد اسهال، حمام و توالت باید تمیز شود. توقف زنجیره عفونت برای حفظ یک مرکز ایمن و سالم بسیار مهم است و مناطق توالت باید یک منطقه کلیدی برای متخصصان بهداشت باشد.

آشنایی با مواد شیمیایی پاک کننده های توالت و مایع دسنشویی مایع دستشویی خارجی برای خانم های خانه دار.

حمام ها، دستشویی ها و توالت ها یک نقطه داغ برای آلودگی متقابل هستند، بنابراین رفع رژیم تمیز کردن شما باید یک تمرکز کلیدی برای هر متخصص کنترل عفونت باشد.

بهترین مخزن مایع دستشویی اتوماتیک [هوشمند و زیبا] - تپ سنج

در حالی که وسوسه انگیز است که فکر کنیم همه مواد شیمیایی تمیز کننده توالت یکسان هستند، اما همه محصولات یکسان ساخته نمی شوند و این به طور معمول به نوع مواد فعال در هر فرمول بستگی دارد.

تعادل موادی مانند مواد قلیایی با اسیدهای کلریدریک یا سولفامیک نشان دهنده نوع عملکرد پاک کننده ای است که می توان از پاک کننده خود انتظار داشت.

به عنوان مثال، اسید سولفامیک در رسوب زدایی سطوح سرامیکی و فلزی کارآمد است. پاک کننده های بسیار قلیایی مانند پاک کننده توالت H39 برای تمیز کردن موثر ادرار مرطوب با خنثی کردن اسیدهای طبیعی آن ایده آل هستند.

از سوی دیگر، ادرار خشک نیاز به یک رویکرد مبتنی بر اسید برای خنثی کردن و حذف موثر آن دارد. اسیدها یکی از سریع ترین و موثرترین مواد برای لکه های سرسخت هستند که به سرعت تجمع مواد معدنی و رسوب روی توالت ها را حل می کنند.

سایر مواد مانند بیوسیدها – مواد شیمیایی ساخته شده از میکروارگانیسم های مفید – می توانند راه حل خوبی ارائه دهند، اگرچه نتایج می توانند متفاوت باشند و همیشه قابل پیش بینی نیستند.

به طور خلاصه، درک نقش این مواد مختلف به شما کمک می کند تا بهترین نتیجه تمیز کردن را داشته باشید، خطرات آلودگی متقابل را کاهش دهید، به طور موثر باکتری ها را از بین ببرید و لکه های سرسخت را پاک کنید.